Het Energy Finance Institute (EF-I) is een topinstituut dat bijdraagt ​​aan de energietransitie door het economische en financiële perspectief te behouden.