Evaluatie Warmtewet en ontwikkelen van nieuwe marktmodellen voor warmte

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is het Energy Finance Institute (EF-I) in samenwerking met Ecorys, Innoforte en IF Technology gevraagd onderzoek uit te voeren, wat moet resulteren in input voor de nieuwe Warmtewet. De minister van Economische zaken heeft onlangs in de warmtevisie het voornemen aangekondigd om een nieuwe Warmtewet op te stellen.

In het onderzoek komen drie onderdelen aan bod: een beschrijving van de huidige warmtemarkt, een evaluatie van de huidige Warmtewet en het analyseren van mogelijke toekomstige marktmodellen die een vernieuwende Warmtewet moet faciliteren.

EF-I zal als financieel expert adviseren over de haalbaarheid van de verschillende marktmodellen. Het project zal uiterlijk 1 januari 2016 zijn afgerond.