“Energy vanuit een economisch perspectief”

Masterclass Financing Renewable Energy Projects

Ben je op zoek naar meer kennis over de financieel economische kant van (duurzame) energieprojecten? Wil je meer inzicht om de waarde van je (duurzame) energie-initiatieven goed in te kunnen schatten?

Uit onderzoek van het Energy Finance Institute is gebleken dat veel ondernemers en overheden moeite hebben met de financieel economische kant van een (duurzaam) energie project of bedrijf. Ingenieurs zijn immers geen economen. Duurzame initiatieven in de energiemarkt slagen vaak niet door een gebrek aan kennis van financiële economie. Daarom biedt EF-I de masterclass ‘Financing Renewable Energy Projects’ aan. Het doel van de cursus is om ondernemers, adviseurs en overheden noodzakelijk inzicht te geven, om de waarde van hun initiatieven goed in te schatten en zo de kans op financiering van hun projecten en ondernemingen te vergroten.

Opzet van de masterclass

Aan de hand van 3 onderdelen krijg je meer inzicht in de verschillende financiers en behoeften en leer je verwacht rendement en risico juist in te schatten. Ook gaan we tijdens de masterclass in op het waarderen, ontwikkelen en structureren van projecten, en de kapitaalstructuur van de onderneming en financieringsinstrumenten.

De masterclass bestaat uit:

 1. De waarde van een project of onderneming en risico’s
 2. Projectontwikkeling en structurering
 3. Het vinden van kapitaal.

De onderwerpen worden verdeeld over drie bijeenkomsten van 18:00 uur tot 21:00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op de Woudestein Campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 7, 14 en 21 april van 18.00 tot 21.00 uur. Je ontvangt een boek en ander les-materiaal, ook krijg je toegang tot webcasts waarin begrip-pen en theorie aan bod komt.

Onderwerpen

De waarde van een project of onderneming en risico’s

 • Het verschil tussen vrije cash-flows en winst: waar kijken investeerders en financiers naar?
 • De tijdswaarde van geld en discounted cash-flows: wat is een toekomstige vrije cash-flow nu waard?
 • Wat is de relatie tussen risico en rendement en hoe beïnvloedt risico de kosten van kapitaal (WACC) en de waarde van een project of onderneming?
 • Voorbeelden van methoden om risico’s in te schatten zoals scenario-analyse.
 • Netto contante waarde en andere methoden voor investeringsbeslissingen: hoe onderscheidt je goede investeringen van slechte?
 • Wat is de waarde als er reële opties zijn, dat wil zeggen als een project de mogelijkheid biedt om te groeien, de schaalgrootte aan te passen, uit te stellen of stop te zetten?

Projectontwikkeling en structurering

 • Hoe bepaalt de aanpak/methode van projectontwikkeling voor het verkrijgen van een “bankable” project?
 • Wat is een robuuste en efficiënte ontwikkelaanpak?
 • Hoe wordt waarde gecreëerd tijdens de ontwikkeling van een project?
 • Wat zijn de belangrijkste aspecten bij het structureren van projecten?

Het vinden van kapitaal

 • Wat zijn verschillende aanbieders van kapitaal en hoe kijken zij naar de energiemarkt (banken, institutionele beleggers, beleggingsfondsen, private equity en crowd funding)?
 • Verschillende instrumenten om mee te financieren zoals aandelen, leningen, obligaties en converteerbare obligaties.
 • Wat zijn de gevolgen van verschillende verhoudingen tussen vreemd en eigen vermogen voor de onderneming en haar kapitaalverschaffers en hoe verandert de kapitaalstructuur als de onderneming of het project zich door de tijd heen ontwikkelt?
 • Wanneer moet een bedrijf dividend uitkeren of opnieuw investeren in de onderneming?

Energy Finance Institute

De masterclass wordt verzorgd door docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam die als financieel economen al jaren onderzoek doen in de energiemarkt en door experts uit de industrie met veel ervaring in projectontwikkeling en de financiering van projecten. Dr. Ronald Huisman en Dr.mr. Mehtap Kilic zijn beide verbonden aan EF-I. Leon Pulles is een industrie expert met veel ervaring in het ontwikkelen en financieren van duurzame energieprojecten.

Meer informatie en aanmelden

De cursus vereist geen voorkennis. Deelnemers werken voornamelijk als zelfstandig ondernemer of adviseur of zijn werkzaam bij energie ondernemingen, technische bedrijven, projectontwikkelaars en overheden.

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met Martijn Kerkhof via kerkhof@ef-i.nl of 06 5314 3768. Of vul meteen het aanmeldformulier in.