Nieuws

Evaluatie Warmtewet en ontwikkelen van nieuwe marktmodellen voor warmte

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is het Energy Finance Institute (EF-I) in samenwerking met Ecorys, Innoforte en IF Technology gevraagd onderzoek uit te voeren, wat moet resulteren in input voor de nieuwe Warmtewet. De minister van Economische zaken heeft onlangs in de warmtevisie het voornemen aangekondigd om een nieuwe Warmtewet op te stellen.

Lees verder

EF-I publiceert artikel in Journal of Energy Markets

Ronald Huisman en Mehtap Kiliç hebben in samenwerking met Stein-Erik Fleten, Enrico Pennings en Sjur Westgaard een artikel geschreven dat in december zal verschijnen in the Journal of Energy Markets. Het artikel gaat over de relatie tussen elektriciteit termijnprijzen en termijnprijzen van fossiele brandstoffen. De auteurs stellen dat de relatie tussen termijnprijzen elektriciteit en termijnprijzen van brandstoffen als gas, kolen en emissierechten niet constant is, maar door te tijd heen varieert.

Lees verder

Position paper ‘Beleggen in aandelen van duurzame energiebedrijven’

Van vier procent naar veertien procent duurzame energie in 2020 vereist enorme investeringen. Dit kan door direct te investeren door bijvoorbeeld het aanschaffen van zonnepanelen of door te investeren in duurzame energieprojecten. Een ander mogelijkheid is te beleggen in aandelen van bedrijven die bijdragen aan de duurzame energie transitie.

Lees verder

Position paper ‘Hoe win je een windparkveiling?’

Methap Kiliç  (EF-I) en Emiel Maasland (Auctiometrix) hebben een position paper geschreven over hoe je een windparkveiling kunt winnen. Bieden in een windparkveiling is niet zonder risico’s. Je kunt namelijk te hoog bieden, wat leidt tot een negatieve business case. Maar je kunt ook te laag bieden, met kans op een negatieve impact op de winst.

Lees verder