‘Pass-through rate’ (fractie van de prijs voor emissierechten) moet variëren

Ronald Huisman en Mehtap Kiliç stellen in een artikel op Science Direct dat de carbon ‘pass-through rate’ als onderdeel van de elektriciteitsprijs zou moeten variëren.

Het Europese emissiehandelssysteem is een manier om emissierechten te prijzen. Marktprijzen voor elektriciteit zouden de marktprijzen van deze emissierechten moeten reflecteren aangezien zij een kostenfactor zijn voor elektriciteitsproducenten.

De ‘pass-through rate’ is een fractie van de prijs voor emissierechten, dat wordt doorberekend in de elektriciteitsmarktprijzen. Vaak wordt dit als een gemiddelde of vast percentage gedurende een bepaalde periode bepaald. Huisman en Kiliç stellen echter vast dat de ‘pass-through rate’ zou moeten variëren aangezien de aanbodcurve van elektriciteit de marginale kosten van verschillende producenten met variërende emissie intensiteit reflecteert.

Huisman en Kiliç hebben een Kalman Filter aanpak gebruikt om de ‘pass-through rates’ in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te observeren. Dit lijkt de stelling te onderstrepen dat ‘pass-through rates’ in de loop der tijd inderdaad variëren. Daarmee tonen ze aan dat beleidsmakers voorzichtig moeten zijn met de gekozen tijdsperiode waarin ‘pass-through rates’ worden gemeten voor beleidsevaluatie. Een onjuist gekozen evaluatieperiode kan immers een onder- of overschatting van de ‘pass-through rate’ betekenen. Het artikel geeft daarnaast ook inzicht in de ontwikkeling van ‘pass-through rates’ met veranderde marktomstandigheden op het vlak van energieproductie.