Categorie: Elektriciteit

De prijs van elektriciteit daalt als er meer duurzame energie op de markt komt.

Duurzame energie, zoals wind en zon, onderscheidt zich ten opzichte van energie uit kolen en gas door het ontbreken van brandstofkosten. Dit zorgt voor meer competitie, omdat zij bereid zijn ook tegen lage prijzente produceren, aangezien ze dus geen brandstofkosten hebben. Zodra er meer duurzame energie op het net komt, zal hierdoor de prijs van elektriciteit dalen. We hebben dit empirisch onderzocht op basis van data van de Noord Pool markt.

Meer interconnectie is bevorderlijk voor elektriciteitsprijzen.

De toegenomen connectiviteittussen de elektriciteitsnetwerken zorgt op de korte termijn voor extra aanbod en geeft de mogelijk om de plaatselijke pieken aan de vraagzijde beter op te vangen. We observeren dat de verbeterde interconnectie eenpositief effect heeft op deprijspieken, volatiliteit enconvergentie van de prijsbewegingen. We hebben dit empirisch onderzocht voor de Belgische, Duitse, Franse, Nederlandse en Scandinavische markt.