Recente Publicaties

Heeft de crisis voorkeuren van investeerders voor duurzaam energiebeleid veranderd?

We hebben 60 internationale clean-tech venture capital en private equity bedrijven geïnterviewd om achter hun voorkeuren voor duurzame energie- en klimaatbeleid te komen. De crisis laat duidelijk zien dat met name de voorkeur voor handel gerelateerd beleid, zoals handel in groencertificaten en emissierechten, is afgenomen. Ook de voorkeur voor feed-in tarieven is afgenomen, maar blijft nog wel het meest geliefd. Op de voet gevolgd door het zetten van technologische standaarden, een vorm van beleid waarvoor de voorkeur van de investeerders juist toegenomen is.

De prijs van elektriciteit daalt als er meer duurzame energie op de markt komt.

Duurzame energie, zoals wind en zon, onderscheidt zich ten opzichte van energie uit kolen en gas door het ontbreken van brandstofkosten. Dit zorgt voor meer competitie, omdat zij bereid zijn ook tegen lage prijzente produceren, aangezien ze dus geen brandstofkosten hebben. Zodra er meer duurzame energie op het net komt, zal hierdoor de prijs van elektriciteit dalen. We hebben dit empirisch onderzocht op basis van data van de Noord Pool markt.

Geen schaliegas revolutie weggelegd voor Europa.

Een economische revolutie door schaliegas is in Europaniet te verwachten. De enorme vraag naar gas in de opkomende markten en nieuwe, verbeterde en goedkopere fracking- en LNG-technologieën maken het voor de Verenigde Staten erg aantrekkelijk om hun schaliegas te exploiteren. Door de economische voordelen en nadelen van schaliegas in kaart te brengen hebben we onderzocht of een revolutie door schaliegas in Europa op korte termijn mogelijk zou zijn. Zolang de VS schaliegas blijven exploiteren en de gasprijs op het huidige niveau blijft, is het voor de individuele landen in Europa niet aantrekkelijk om schaliegas te winnen, daar de kosten in Europa niet opwegen tegen de opbrengsten.

De beweeglijkheid van prijzen van emissierechten neemt toe als de EU vergadert.

Als de EU vergadert over het EU emission trading system, zie je duidelijk dat prijzen van emissierechten volatieler zijn dan anders. We hebben de prijsveranderingen van verschillende emissierechten geanalyseerd en middels een model gemeten in hoeverre de mate van prijsbeweeglijkheid reageert op handelsvolumeen op vergaderingen.  Blijkbaar wachten handelaren in spanning de besluiten af en die spanning zie je terug in prijsbeweeglijkheid. Duidelijk iets om rekening mee te houden voor bedrijven die emissierechten kopen of verkopen.

Meer interconnectie is bevorderlijk voor elektriciteitsprijzen.

De toegenomen connectiviteittussen de elektriciteitsnetwerken zorgt op de korte termijn voor extra aanbod en geeft de mogelijk om de plaatselijke pieken aan de vraagzijde beter op te vangen. We observeren dat de verbeterde interconnectie eenpositief effect heeft op deprijspieken, volatiliteit enconvergentie van de prijsbewegingen. We hebben dit empirisch onderzocht voor de Belgische, Duitse, Franse, Nederlandse en Scandinavische markt.

De economische waarde van de Bergermeer gasopslag.

Een gasopslag faciliteit is van grote economische waardevoor de Nederlandse gasmarkt. Deze opslag faciliteit introduceert meer concurrentie op de markt en kan naast het waarborgen van de leveringszekerheid en opvangen van de extra piekvraag ook seizoenseffecten in de gasprijzen beïnvloeden. Een gasopslag zal leiden tot meer liquiditeit en betrouwbaarheid op de gasmarkt. Kortom gasopslagen zijn belangrijk ter voltooiing van deliberalisering van de gasmarkt.

Recente Position Papers

Beleggen in aandelen van duurzame energiebedrijven
Een reële optie kijk op de circulaire economie
Hoe win je een windparkveiling?
Efficiënte energiemix
Financiering van warmteprojecten