Tag: warmtemarkt

Evaluatie Warmtewet en ontwikkelen van nieuwe marktmodellen voor warmte

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is het Energy Finance Institute (EF-I) in samenwerking met Ecorys, Innoforte en IF Technology gevraagd onderzoek uit te voeren, wat moet resulteren in input voor de nieuwe Warmtewet. De minister van Economische zaken heeft onlangs in de warmtevisie het voornemen aangekondigd om een nieuwe Warmtewet op te stellen.

Lees verder